EGZAMIN MATURALNY

 

Jest podsumowaniem trzyletniej pracy ucznia. Naszym zadaniem, zadaniem szkoły i grona pedagogicznego jest efektywne wykorzystanie tego okresu dzięki:

a) ścisłej współpracy Nauczyciela – Rodzica – Ucznia – Dyrektora,

b) semestralnym testom diagnozującym z każdego przedmiotu w klasie pierwszej, z przedmiotów maturalnych w klasie drugiej i trzeciej. Wyniki testów warunkować będą dalsze indywidualne projektowanie edukacji dla kolejnego ucznia,

c) szeroko pojętej orientacji zawodowej,

d) wsparcie psychologa szkolnego.

Koncepcja pracy szkoły

 

Etap I

Uczeń w pierwszej klasie realizuje program ogólnokształcący, dzięki czemu ma czas eksperymentować z najkorzystniejszym profilem nauczania dla siebie. Prowadzimy zajęcia z szeroko pojmowanej orientacji zawodowej, jeździmy na uczelnie wyższe w celu poznania oferty edukacyjnej „od kuchni". Po tym okresie uczeń wybiera kierunek docelowy.

 

Etap II

Uczeń realizuje - przez dwa kolejne lata, aż do matury - profil zaprojektowany zgodnie ze swoimi zdolnościami i predyspozycjami. Zajęcia rozszerzone prowadzone będą w małych grupach, a pozostałe w całej klasie. W ten sposób żaden uczeń nie będzie ograniczony wyłącznie do ram narzuconych już w pierwszej klasie. Koncepcja ta została zaczerpnięcia z Europejskich Szkół Średnich i zgodna jest z założeniami Edukacji Kreatywnej.

 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Bolesławcu

ul. Bankowa 6e/2, 59-700 Bolesławiec

Tel.: 75-732-22-86, 792-530-673