Blok tych zajęć skierowany będzie do każdego ucznia naszej szkoły. Proponujemy trzystopniowy program zajęć fakultatywnych:

 

I stopień - zajęcia wprowadzające,

II stopień - zajęcia doskonalące,

III stopień - zajęcia mistrzowskie (uprawnienia państwowe).

 

SZKOŁA FILMOWA

Doceniona na arenie kinematografii Offowej w Polsce.

I etap - poznanie tajników pracy filmowca

II etap – tworzenie własnego filmu

III etap – uczestniczenie w warsztatach, przeglądach filmowych, odbycie praktyki w Telewizji Regionalnej TVT

 

SPORTY WODNE ( żeglarstwo, motorowodne, inne)

I etap – poznanie walorów poszczególnych sportów wodnych

II etap – uczestnictwo w obozach, szkoleniach

III etap – uzyskanie stopni żeglarza jachtowego, sternika motorowodnego, uczestnictwo w rejsie morskim

 

RATOWNICTWO WODNE

I etap – nauka pływania

II etap – doskonalenie pływania

III etap – uzyskanie uprawnień Ratownika WOPR

 

ZHP

I etap – poznanie Wolontariatu jako drogi do życia dorosłego

II etap – uczestnictwo w obozie jako kadra pomocnicza, rozwój w ramach ZHP, zdobywanie stopni i sprawności harcerskich

III etap – zdobycie stopnia instruktorskiego przewodnika, odznaki PTTK, PTSM

 

Zajęcia z wychowania fizycznego, sport na całe życie

Sekcja sportowa naszej szkoły to zajęcia nie tylko w sali w ramach wychowania fizycznego, ale również basen, szeroko pojęta lekkoatletyka, gry zespołowe, gimnastyka, Aikido, rekreacja i turystyka (wycieczki piesze, rowerowe, historyczne po terenie naszej małej ojczyzny, jaką jest miasto Bolesławiec), inne. Uczeń w drugiej klasie będzie mógł realizować jedną godzinę wychowania fizycznego w ramach proponowanych dyscyplin. Pozyskaliśmy do realizacji tego zadania trenerów, instruktorów poszczególnych dyscyplin sportu.

Zajęcia fakultatywne dla całej społeczności szkoły

Prywatne Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Bolesławcu

ul. Bankowa 6e/2, 59-700 Bolesławiec

Tel.: 75-732-22-86, 792-530-673